Formaline (Formaldehyde)

Formaline (Formaldehyde)

formaline

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Formaldehyde (Formaline)
ชื่อภาษาไทย ฟอร์มาลีน
สูตรเคมี HCHO
ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุน
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเรซิ่น,ฟอกกระดาษ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก.
Avatar
Author: admin