Magnesium Chloride

      No Comments on Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride
ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์
สูตรเคมี MgCl2
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

update 15/11/2017  Magnesium Chloride ตอนนี้ของเข้าแล้วนะครับ มีของสนใจ add line มาคุยราคากันได้ครับ