Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride
ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์
สูตรเคมี MgCl2
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก.จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

update 15/11/2017  Magnesium Chloride ตอนนี้ของเข้าแล้วนะครับ มีของสนใจ add line มาคุยราคากันได้ครับ

Avatar
Author: admin