Aluminium Sulphate

Aluminium Sulphate (สารส้ม)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Aluminium Sulphate ชื่อภาษาไทย สารส้ม สูตรเคมี Al2(SO4)3 ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมย้อม ผลิตจากประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. สารส้มเป็นเกลืออะลูมิเนียมซัลเฟต เป็นเคมีที่ทำให้เกิดตะกอนในน้ำ สามารถนำไปใช้เป็นเคมีบำบัดน้ำเสียได้

acetic acid /กรดน้ำส้ม

Acetic Acid (กรดน้ำส้ม)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Acetic Acid ชื่อภาษาไทย : กรดน้ำส้ม สูตรเคมี : CH3COOH ลักษณะ : เป็นของเหลวใส ไม่มีสี กลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม : อาหาร,ฟอกย้อม ผลิตจากประเทศ :…