รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

Sodium Carbonate-Light

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate-Light (Soda ash light) ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – ไลท์ สูตรเคมี Na2CO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาด,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน…

โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

Sodium Bicarbonate (China)

Sodium Bicarbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Bicarbonate/baking soda ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบคาร์บอเนต สูตรเคมี NaHCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

sodium benzoate china

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Acetate

Sodium Acetate

Sodium Acetate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Acetate ชื่อภาษาไทย โซเดียม อาซิเตท สูตรเคมี NaC2H3O2 ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก….

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 95% ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH95% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25…

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 90% ชื่อภาษาไทย โบตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH 90% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ…

Potassium Chloride 99% เยอรมัน

Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

โปตัสเซียมคาร์บอเนต

Potassium Carbonate (อาซาฮี)

Potassium Carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี K2CO3 ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

phosphoric acid

Phosphoric Acid

Phosphoric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก. หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์…

Oxalic acid (จีน)

Oxalic Acid

Oxalic Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Oxalic Acid ชื่อภาษาไทย อ๊อกซาลิค แอซิด สูตรเคมี C2O4H2.2H2O ลักษณะ เป็นเกล็ดใส ใช้ในอุตสาหกรรม ล้างโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Nitric Acid

Nitric Acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Nitric Acid ชื่อภาษาไทย กรดไนตริก หรือ กรดดินประสิว สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใข้ในอุตสาหกรรม ผลิตปุ๋ย,อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 35 กก.เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 280…

magnesium sulphate

Magnesium Sulphate

Magnesium Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Sulphate ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซียมซัลเฟต,แมกนีเซียมซัลเฟต สูตรเคมี MgSO4 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผ้า,ฉนวนกันไฟ,ปุ๋ยผักไฮโดรโปรนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก. จีน น้ำหนักบรรจุ…

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี MgCl2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก. จีน น้ำหนักบรรจุ…

formaline

Formaline (Formaldehyde)

Formaline (Formaldehyde) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Formaldehyde (Formaline) ชื่อภาษาไทย ฟอร์มาลีน สูตรเคมี HCHO ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเรซิ่น,ฟอกกระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก.

Ferric chloride

Ferric chloride

Ferric chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ferric Chloride ชื่อภาษาไทย เฟอร์ริค คลอไรด์ สูตรเคมี FeCl2 ลักษณะ ของเหลว,สีน้ำตาลเข้ม ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.

hydrogenperoxide

Hydrogenperoxide

Hydrogenperoxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrogenperoxide ชื่อภาษาไทย ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์ สูตรเคมี H2O2 ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.

Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%)

Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%)

Hydrochloric Acid 35%(กรดเกลือ 35%) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrochloric Acid ชื่อภาษาไทย กรดเกลือ สูตรเคมี HCl ลักษณะ ของเหลวใสหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมโลหะ,อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25…

copper sulphate

Copper Sulphate

Copper Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Copper Sulphate ชื่อภาษาไทย คอปเปอร์ ซัลเฟต สูตรเคมี CuSo4.5H2O ลักษณะ ผลึกสีฟ้า ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ชุบโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70% ชื่อวิทยาศาสตร์ Calcium Hypochlorite-Super Chlor ชื่อภาษาไทย คลอรีนผง-ซุปเปอร์คลอร์ สูตรเคมี Ca(OCl)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก.

Calcium Hypochlorite

คลอรีนผง 65%

คลอรีนผง 65% ชื่อผลิตภัณฑ์  Calcium hypochlorite ชื่อภาษาไทย  คลอรีนผง 65%  สูตรเคมี  Ca(OCl)2

calcium hydroxide

Calcium hydroxide (ปูนขาว)

Calcium hydroxide (ปูนขาว) ปูนขาวเกรด A 325 เมช ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Hydroxide ชื่อภาษาไทย ปูนขาว สูตรเคมี Ca(OH)2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย…

calcium chloride 74%

calcium chloride 74%

calcium chloride 74% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Chloride 74% ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยมคลอไรด์ สูตรเคมี CaCl2 ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25…

calcium carbonate

calcium carbonate

calcium carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Carbonate ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี CaCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาง,ทำสี,พลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

boric acid

boric acid

Boric acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boric Acid ชื่อภาษาไทย บอริค แอซิด (กรดบอริค) สูตรเคมี H3BO3 ลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ไฟเบอร์กลาส,สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA,จีน,ตุรกี น้ำหนักบรรจุ…

บอแรกซ์ (ตราช้าง) 10 น้ำ

Borax 10 น้ำ ตราช้าง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์, บอแรกซ์ สูตรเคมี Na₂B₄O₇.10H₂O ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

ammonium sulphate

Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง

Ammonium persulphate

Ammonium Persulphate

Ammonium Persulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Ammonium Persulphate ชื่อภาษาไทย :แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต สูตรเคมี :(NH4)2S2O8 ลักษณะ :เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม :ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :ไต้หวัน น้ำหนักบรรจุ :25…

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Hydroxide ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียน้ำ สูตรเคมี NH4OH ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ย, สิ่งทอ , ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ…

Ammonium Chloride 99.5% (จีน)

Ammonium chloride 99.5% (จีน)

Ammonium Chloride 99.5% (CHINA/จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammonium Chloride 99.5%(China) ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม คลอไรด์ (จีน) สูตรเคมี NH4CL ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน…

Ammonium Bifluoride แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์

Ammonium Bifluoride

  ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ammonium Bifluoride ชื่อภาษาไทย : แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์ สูตรเคมี : NH4HF2 ลักษณะ : เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม : เซรามิค   :…