รูปถุง PAC 9003

Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003

Poly Aluminium Chloride(PAC) 9003 ข้อมูลทั่วไป ชื่อสารเคมี: Poly Aluminium Chloride-PAC 9003 ชื่อภาษาไทย: แพค (ผง) 9003 สูตรเคมี: Al12(OH)3Cl2 ใช้ในอุตสาหกรรม: เป็นตัวเร่งสารแขวนลอยให้ตกตะกอน ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: จีน…

Sodium Hydroxide 50

Sodium Hydroxide 50%

Sodium Hydroxide 50% ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 50% ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 50% สูตรเคมี: NaOH ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตถุงมือยาง,บำบัดน้ำเสีย,สิ่งทอ,ประปา,กระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Hydroxide 32%

Sodium Hydroxide 32%

Sodium Hydroxide 32% ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 32% ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 32% สูตรเคมี: NaOH ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

รูปถุง sulfamic acid

กรดซัลฟามิค

Sulfamic Acid ชื่อสารเคมี Sulfamic Acid ชื่อภาษาไทย กรดซัลเฟมิก สูตรเคมี  H3NSO3 ลักษณะ ผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Zinc Chloride

ซิงค์ คลอไรด์

ซิงค์ คลอไรด์ ชื่อสารเคมี Zinc Chloride ชื่อภาษาไทย ซิงค์ คลอไรด์ สูตรเคมี ZnCl2 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมเหล็ก,แก้ว,ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Urea

Urea

Urea ชื่อสารเคมี Urea ชื่อภาษาไทย ยูเรีย สูตรเคมี CO(NH2)2 ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย) ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

ไตรโซเดียมฟอตเฟส-จีน

Trisodium Phosphate 98% (China)

ชื่อสารเคมี Trisodium Phosphate 98% ชื่อภาษาไทย ไตรโซเดียม ฟอสเฟต สูตรเคมี NaHPO4 ลักษณะ เป็นผลึกสีขาวคล้ายผงชูรส ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมเกษตร (ปุ๋ย), สิ่งทอ ,กระดาษ,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25…

Sulfuric Acid

Sulfuric Acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sulfuric Acid ชื่อภาษาไทย กรดกำมะถัน สูตรเคมี H2SO4 ลักษณะ เป็นของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสี,เหล็ก,โลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 35 กก.

Sodium Sulphate

Sodium Sulphate

ชื่อสารเคมี Sodium Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ โซเดียม ซัลเฟต สูตรเคมี Na2SO4 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท กระดาษ,กระจก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 50 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 50…

Sodium Nitrite

Sodium Nitrite

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไนไตรท์ สูตรเคมี NaNO2 ลักษณะ เป็นผงสีขาวนวล ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท สิ่งทอ,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Tripolyphosphate

Sodium Tripolyphosphate

ชื่อสารเคมี Sodium Tripolyphosphate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต สูตรเคมี Na5P3O10 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25…

Sodium Sulphite (ญี่ปุ่น)

Sodium Sulphite (ญี่ปุ่น)

Sodium Sulphite (ญี่ปุ่น) คุณสมบัติทั่วไป ชื่อสารเคมี Sodium Sulphite, Sodium Sulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซัลไฟท์ สูตรเคมี Na2SO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตกระดาษ, ปรับสภาพน้ำ, ทำท่อ…

โซเดียมไนเตรท (ชิลี)

Sodium Nitrate (ชิลี)

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไนเตรท สูตรเคมี NaNO3 ลักษณะ เป็นผลึกใส ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตแก้ว, อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ชิลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

sodium metabisulfite

Sodium Metabisulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Metabisulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์ สูตรเคมี Na2S2O5 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. อิตาลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Hypochlorite

Sodium Hypochlorite

ชื่อสารเคมี Sodium Hypochlorite ชื่อภาษาไทย ไฮคลอร์ สูตรเคมี NaOCI ลักษณะ ของเหลวสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคลอรีน ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม,ใช้ฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 200…

โซดาไฟไช่มุก AGC

Sodium Hydroxide-Micro Pearls

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Micro Pearls ชื่อภาษาไทย โซดาไฟไข่มุก สูตรเคมี NaOH ลักษณะ เป็นเม็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาด,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Hydroxide-Flake

Sodium Hydroxide-Flake (AGC)

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Flake (AGC) ชื่อภาษาไทย โซดาไฟเกล็ด (อาซาฮี) สูตรเคมี NaOH ลักษณะ ผลึกสีขาวขุ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ฟอก,ย้อม ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Hydroxide-Liquid

Sodium Hydroxide-Liquid

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Liquid ชื่อภาษาไทย โซดาไฟ สูตรเคมี NaOH ลักษณะ ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,ผงซักฟอก,สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 300…

Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

sodium bichromate (dichromate)

Sodium Bichromate (Dichromate)

ชื่อสารเคมี Sodium Bichromate (Dichromate) ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไบโครเมท (ไดโครเมท) สูตรเคมี Na2Cr2O2.2H2O ลักษณะ ผลึกเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมสี ผลิตภัณฑืของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 25กก.

sodium-citrate

Sodium Citrate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท สูตรเคมี C2H5O7Na3 ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

รูปเกลือชื้น 97.5%

Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. เกลือ 97.5%…

Sodium Chloride-Dyeing

Sodium Chloride-Dyeing

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride-Dyeing 99.9% ชื่อภาษาไทย เกลือย้อมผ้า (เกลือแห้ง) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

Sodium Carbonate-Light

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate-Light (Soda ash light) ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – ไลท์ สูตรเคมี Na2CO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาด,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน…

โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

Sodium Bicarbonate (China)

Sodium Bicarbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Bicarbonate/baking soda ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบคาร์บอเนต สูตรเคมี NaHCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

sodium benzoate china

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Acetate

Sodium Acetate

Sodium Acetate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Acetate ชื่อภาษาไทย โซเดียม อาซิเตท สูตรเคมี NaC2H3O2 ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก….

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 95% ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH95% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25…

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 90% ชื่อภาษาไทย โบตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH 90% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ…

Potassium Chloride 99% เยอรมัน

Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.