Sodium Hydroxide-Liquid

Sodium Hydroxide-Liquid
Sodium Hydroxide-Liquid
ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Liquid
ชื่อภาษาไทย โซดาไฟ
สูตรเคมี NaOH
ลักษณะ ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,ผงซักฟอก,สบู่
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 300 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 1500 กก.

หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)

Avatar
Author: admin