Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydrosulfite
ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite
ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์
สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
Avatar
Author: admin