Sodium Metabisulfite

sodium metabisulfite
Sodium Metabisulfite
ชื่อสารเคมี Sodium Metabisulfite
ชื่อภาษาไทย โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์
สูตรเคมี Na2S2O5
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.อิตาลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin