Sulfuric Acid

Sulfuric Acid
Sulfuric Acid
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sulfuric Acid
ชื่อภาษาไทย กรดกำมะถัน
สูตรเคมี H2SO4
ลักษณะ เป็นของเหลวใส
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสี,เหล็ก,โลหะ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 35 กก.
Avatar
Author: admin