Sodium Sulphate

Sodium Sulphate
Sodium Sulphate
ชื่อสารเคมี Sodium Sulphate
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ โซเดียม ซัลเฟต
สูตรเคมี Na2SO4
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท กระดาษ,กระจก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Avatar
Author: admin