Tag: เคมีผงซักฟอก

Sodium Hydroxide-Liquid

Sodium Hydroxide-Liquid

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Liquid ชื่อภาษาไทย โซดาไฟ สูตรเคมี NaOH ลักษณะ ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,ผงซักฟอก,สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 300…

phosphoric acid

Phosphoric Acid

Phosphoric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก.หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000…