Phosphoric Acid

Phosphoric Acid

phosphoric acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid
ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด
สูตรเคมี HNO3
ลักษณะ ของเหลวใส
ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก.หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)
Avatar
Author: admin