Tag: เคมีแก้ว

โปตัสเซียมคาร์บอเนต 99.5% (เกาหลี)

โปตัสเซียมคาร์บอเนต 99.5% (เกาหลี)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี K2CO3 ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Zinc Chloride

ซิงค์ คลอไรด์

ซิงค์ คลอไรด์ ชื่อสารเคมี Zinc Chloride ชื่อภาษาไทย ซิงค์ คลอไรด์ สูตรเคมี ZnCl2 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมเหล็ก,แก้ว,ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

โซเดียมไนเตรท (ชิลี)

Sodium Nitrate (ชิลี)

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไนเตรท สูตรเคมี NaNO3 ลักษณะ เป็นผลึกใส ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตแก้ว, อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ชิลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

โปตัสเซียมคาร์บอเนต

Potassium Carbonate (อาซาฮี)

Potassium Carbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต สูตรเคมี K2CO3 ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.