Category: เคมีอุตสาหกรรมเกษตร

Acetic-Acid

Acetic Acid

ข้อมูลทั่วไปของ Acetic Acid ชื่อสารเคมี Acetic Acid ชื่อภาษาไทย กรดน้ำส้ม สูตรเคมี CH₃COOH ลักษณะ เป็นของเหลวใส รสเปรี้ยว มีกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร, เกษตร ขนาดบรรจุ 30 กก./ถัง

Potassium Nitrate

Potassium Nitrate

ข้อมูลทั่วไป ชื่อสารเคมี Potassium Nitrate ชื่อภาษาไทย ดินประสิว หรือ โพแทสเซียมไนเตรต สูตรเคมี KNO3 ลักษณะ เป็นก้อนเล็ก ๆ หรือ เม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ทำดอกไม้ไฟ ขนาดบรรจุ…

Urea

Urea

Urea ชื่อสารเคมี Urea ชื่อภาษาไทย ยูเรีย สูตรเคมี CO(NH2)2 ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย) ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Potassium Chloride 99% เยอรมัน

Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

ammonium sulphate

Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง

Ammonium Chloride 99.5% (จีน)

Ammonium chloride 99.5% (จีน)

Ammonium Chloride 99.5% (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammonium Chloride 99.5%(China) ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม คลอไรด์ (จีน) สูตรเคมี NH4CL ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน…