Tag: เคมีอาหาร

sodium metabisulfite

Sodium Metabisulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Metabisulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์ สูตรเคมี Na2S2O5 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.อิตาลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

sodium-citrate

Sodium Citrate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท สูตรเคมี C2H5O7Na3 ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

รูปเกลือชื้น 97.5%

Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. เกลือ 97.5%…

sodium benzoate china

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.