Tag: เคมีปุ๋ย

Urea

Urea

Urea ชื่อสารเคมี Urea ชื่อภาษาไทย ยูเรีย สูตรเคมี CO(NH2)2 ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย) ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

ไตรโซเดียมฟอตเฟส-จีน

Trisodium Phosphate 98% (China)

ชื่อสารเคมี Trisodium Phosphate 98% ชื่อภาษาไทย ไตรโซเดียม ฟอสเฟต สูตรเคมี NaHPO4 ลักษณะ เป็นผลึกสีขาวคล้ายผงชูรส ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมเกษตร (ปุ๋ย), สิ่งทอ ,กระดาษ,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25…

Potassium Chloride 99% เยอรมัน

Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

phosphoric acid

Phosphoric Acid

Phosphoric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก.หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000…

Nitric Acid

Nitric Acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Nitric Acid ชื่อภาษาไทย กรดไนตริก หรือ กรดดินประสิว สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใข้ในอุตสาหกรรม ผลิตปุ๋ย,อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 35 กก.เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 280…

ammonium sulphate

Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Hydroxide ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียน้ำ สูตรเคมี NH4OH ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ย, สิ่งทอ , ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ…