Category Archives: เคมีอาหาร

Sodium chloride 99.9% (เกลือแห้ง)

เกลือ 99.9%

Sodium chloride 99.9% คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride  99.9% ชื่อภาษาไทย เกลือ  (เกลือแห้ง) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Sodium Citrate

      No Comments on Sodium Citrate
sodium-citrate

Sodium Citrate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Citrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ซิเตรท สูตรเคมี C2H5O7Na3 ลักษณะ เป็นผลึกหรือเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก.  

Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)

      No Comments on Sodium Chloride 97.5% (เกลือชื้น)
รูปเกลือชื้น 97.5%

Sodium Chloride-Vacuum คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride ชื่อภาษาไทย เกลืออนามัย (เกลือชื้น) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก. เกลือ 97.5% จะราคาถูกกว่าเกลือ 99.9%  จึงมักถูกนำไปใช้สำหรับล้าง ทำความสะอาด เช่น ล้างขวดบรรจุน้ำดื่มแบบถังวน ล้างเรซิ่น หรือใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อลดต้นทุน

Sodium Benzoate

      No Comments on Sodium Benzoate
Sodium Benzoate

Sodium Benzoate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียม เบนโซเอท สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.