Tag: เคมีสบู่

Sodium Hydroxide-Liquid

Sodium Hydroxide-Liquid

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide-Liquid ชื่อภาษาไทย โซดาไฟ สูตรเคมี NaOH ลักษณะ ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,ผงซักฟอก,สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก. ไทย น้ำหนักบรรจุ 300…

Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Sodium Acetate

Sodium Acetate

Sodium Acetate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Acetate ชื่อภาษาไทย โซเดียม อาซิเตท สูตรเคมี NaC2H3O2 ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.ญี่ปุ่น…

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 95% ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH95% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90% ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 90% ชื่อภาษาไทย โบตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สูตรเคมี KOH 90% ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25…

phosphoric acid

Phosphoric Acid

Phosphoric Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด สูตรเคมี HNO3 ลักษณะ ของเหลวใส ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก.หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000…