Category: เคมีนำเข้า

Rodine 31A

Rodine 31A

ข้อมูลทั่วไปของ Rodine 31A ชื่อสารเคมี Rodine 31A (Bondelite S-AD 31A) ขนาดบรรจุ 33 kg/ถัง นำเข้าจากประเทศ เยอรมัน

Potassium Nitrate

Potassium Nitrate

ข้อมูลทั่วไป ชื่อสารเคมี Potassium Nitrate ชื่อภาษาไทย ดินประสิว หรือ โพแทสเซียมไนเตรต สูตรเคมี KNO3 ลักษณะ เป็นก้อนเล็ก ๆ หรือ เม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ทำดอกไม้ไฟ ขนาดบรรจุ…

Formic Acid 94%

Formic Acid 94%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชื่อสารเคมี Formic Acid ชื่อภาษาไทย กรดฟอร์มิก หรือ กรดมด สูตรเคมี CH2O2 ใช้ในอุตสาหกรรม ยางพารา ขนาดบรรจุ 25-30 kg/drum

sodium thiosulfate

Sodium Thiosulfate

ข้อมูลทั่วไปของ Sodium Thiosulfate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Thiosulfate ชื่อภาษาไทย โซเดียมไทโอซัลเฟต สูตรเคมี Na2S2O3 ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี ละลายน้ำได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมน้ำดื่ม ใช้ปรับลดค่าคลอรีนในน้ำประปา ที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน

sodium bisulfite

Sodium Bisulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Bisulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบซัลเฟต (กรดแห้ง) สูตรเคมี NaHSO3 ลักษณะ ผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ปรับสภาพน้ำ ผลิตภัณฑืของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25กก.

โซเดียมเบนโซเอทจีน

Sodium Benzoate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Benzoate ชื่อภาษาไทย โซเดียมเบนโซเอต สูตรเคมี C6H5COONa ลักษณะ เป็นผงสีขาวกลิ่นฉุน ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ใช้เป็นสารกันบูด ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นสารกันบูด เป็นสารเคมีใช้ทั่วไป…