Category: เคมีสิ่งทอ

โซดาไฟน้ำ 50%

Sodium Hydroxide 50% (โซดาไฟน้ำ 50%)

Sodium Hydroxide 50% ชื่อสารเคมี: Sodium Hydroxide 50% ชื่อภาษาไทย: โซดาไฟ 50% สูตรเคมี: NaOH ใช้ในอุตสาหกรรม: น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตถุงมือยาง,บำบัดน้ำเสีย,สิ่งทอ,ประปา,กระดาษ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ: ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Nitrite

Sodium Nitrite

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไนไตรท์ สูตรเคมี NaNO2 ลักษณะ เป็นผงสีขาวนวล ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท สิ่งทอ,ยา ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Sodium Chloride-Dyeing

Sodium Chloride-Dyeing

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Chloride-Dyeing 99.9% ชื่อภาษาไทย เกลือย้อมผ้า (เกลือแห้ง) สูตรเคมี NaCl ลักษณะ เป็นเม็ดละเอียดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมย้อมผ้า,อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี MgCl2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก.จีน น้ำหนักบรรจุ 25…

boric acid

boric acid

Boric acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boric Acid ชื่อภาษาไทย บอริค แอซิด (กรดบอริค) สูตรเคมี H3BO3 ลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม ไฟเบอร์กลาส,สิ่งทอ น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง…

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide

Ammonium Hydroxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Hydroxide ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียน้ำ สูตรเคมี NH4OH ลักษณะ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ย, สิ่งทอ , ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ…